Urk op de kaart... en uit de lucht

Urk op de kaart... en uit de lucht

Het aandachtig bekijken van oude kaarten is een boeiende aangelegenheid. Vooral als men een aantal kaarten uit verschillende perioden kan vergelijken, is het treffend te zien wat er allemaal veranderd is. In het bijzonder geldt dat voor het eiland Urk, dat in enkele eeuwen tijd, zowel door landverlies als door de drooglegging van de Noordoostelijke polder, zulke ingrijpende veranderingen heeft ondergaan. Wat we op de kaarten zien overlapt vier eewen. Naar de toestand voor die tijd kan slechts gegist worden, hoewel door wetenschappelijk onderzoek en luchtfoto's van de polderbodem er al heel wat gegevens boven water gekomen zijn die verhelderend kunnen werken.

bron: T. de Vries in: Veranderd land, blz. 11

25 items

Subcollecties

Documenten

Titel
Geen resultaten gevonden

Afbeeldingen

Ook meehelpen?

Met uw steun zorgt u er samen met ons voor dat ons grote cultuurbezit, 'oenze taol', blijft bestaan!

Steun ons project en doneer een bedrag op onze bankrekening: NL86RABO0114024820 Rabobank Urk. Bedankt voor uw hulp!

Direct doneren Donateursformulier