Het Cultuur-eus Tromp de Vries

Het cultuur-eus Tromp de Vries is ontstaan uit de erfenis van wijlen Tromp en Willie de Vries, ondergebracht in hun stichting Zegen en zorg. Hierdoor is het mogelijk om dit cultuur-eus te exploiteren en te gebruiken voor culturele doeleinden op Urk. Het cultuur-eus heeft de stichting Urker Taol, Documentatiecentrum Urk, comité Urker Vesper als vaste gebruikers. Verder worden veel culturele cursussen gegeven.

Documentatiecentrum Urk

Het documentatiecentrum Urk is een overkoepelend orgaan met daaraan gekoppeld een zoekpagina waar documenten en fotomateriaal is te vinden over Urk in de breedste zin van het woord. De website staat open voor digitale archieven van stichtingen, verenigingen en particulieren. Het documentatiecen-trum biedt u de mogelijkheid om archief materiaal voor u te scannen of door u te laten scannen. Het beheer van uw digitale archief blijft bij de toeleveraar.

Stichting Urker Taol

De stichting Urker Taol houdt zich bezig met het in standhouden van onze taal. Doet onderzoek en verzorgt uitgaven, lezingen en lessen in en over de Urker Taol. Ook worden heemkundelessen verzorgd. Via de zoekpagina is veel materiaal van de stichting te vinden. Contact email: kjromkes@hotmail.com. Wilt u ons werk steunen? U vindt hier ons donatieformulier.

Wilt u tegen een zeer gunstig tarief voor culturele doeleinden gebruik maken van het gebouw, stuur dan een mailtje naar Anneke van Urk: info@docurk.nl Of bel haar: 06-28910044. Het gebouw is beschikbaar voor dagdelen, voor cursussen, vergaderingen en besprekingen enz. Beamer met camera en geluid is beschikbaar.